top of page

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija se smatra najinvazivnijim delom stomatologije.

Najčešća hirurška intervencija je vađenje zuba.

Pored ekstrakcije zuba postoji još niz hirurskih intervencija tvrih i mekih tkiva usta i zuba od kojih su najčešće:

  • Operacija korena zuba (apikotimija)

  • Operacija umnjaka

  • Hirurško lečenje paradontopatije

  • Produženje krunice zuba

  • Ugradnja implanta

  • Hirurško uklanjanje implanta

  • Operacije uklanjanja ciste

  • Uklanjanje resice između zuba.

Image by H Shaw
bottom of page