top of page

Zubna protetika

Naša posebna ponuda je  protetika, kojom se zubotehnička laboratorija u okviru ordinacije bavi već trideset i pet godina, što pacijentima pruža individualan pristup i korigovanje svakog protetskog rada na licu mesta u skladu sa njegovim željama i mogućnostima koju situacija nalaže u najkraćem mogućem roku.

U našoj laboratoriji se pri izradi zubnih nadoknada poštuju tehnološki principi izrade, morfologija zuba i uvažava se visok zdravstveni standard.

Zubne nadoknade mogu biti:

Metal keramika na osnovi od legure platinskog zlata ili hrom kobalt molibden legure

Bezmetalna keramika na osnovi od litijum disilikata, florapatitne glas keramike i cirkonijum oksida

 

Na ovim osnovama koristimo najbolje fasetne materijale firmi „Vita“ i „Ivoclar“.

Izrađujemo i kombinovane nadoknade sa svim vrstama veza tj. atečmena (attachments) firmi „CEKA“ i „Bredent“ kao i hibridne radove na titanijumu i cirkon suprastrukturama.

U svom radu prednost dajemo funkciji nadoknade i estetskom izgledu. Trudimo se da ispoštujemo sve želje naših pacijenata ukoliko ne narušavaju stabilnost i/ili funkciju protetskog rada.

Image by Rudi Fargo
bottom of page